Våra författare

KULTUR FILOSOFI HISTORIA

DET LILLA FÖRLAGET MED DE STORA TANKARNA

BOKFÖRLAGET CUES VÅRA FÖRFATTARE

Carl T. Ek

 

Carl T. Ek är bosatt i Göteborg och religions- och medeltidshistoriker och teolog, och särskilt har han arbetat med nordisk medeltid och patristik. Tidigare universitetslärare inom kulturhistoria.. Carl T. Ek har även omfattande forskat och skrivit om 1700-tals politiska, ekonomska, litterära och religiösa historia. Aktiv föreläsare och folkbildare.

 

Carl T. Ek kommer gärna föreläser och berättar om sina böcker och författarskap. Kontakta honom genom E-post: carl.ek@carlek.se

 

 

 

 

Ken Small

 

Ken Small är bosatt i San Diego, USA, och är religionsvetare och filiosofihistoriker, och verksam som koorordinator vid San Diego State University Library Special Collections och univeritetslektor i praktisk filosofi och etik vid San Diego State University. Erkänd forskare inom japansk och kinesiska buddhism, samt nyplatonsk filosofi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Org. nr.: 769627-7594

Bg: 5124-4523

Styrelseordförande och VD

Carl T. Ek

E-post: carl.ek@carlek.nu

Bokförlaget Cues

c/o Carl T. Ek

Månadsgatan 20

SE-415 08 Göteborg

(endast postadress)

 

+46 (0)734-01 27 16

info@bokforlagetcues.se

Copyright ©BOKFORLAGET CUES

All Rights Reserved